Om å bli medlem

Medlemskontingenten er Kr. 50,00 i året pr.person.

Medlemskap kan tegnes av alle med KS, deres pårørende og andre med sosial/medisinsk interesse for syndromet. Medlemskap kan tegnes individuelt eller som familiemedlemskap.  Familiemedlemskap kan tegnes når medlem med diagnose KS bor sammen med foreldre eller ektefelle.

Kontingent vedtas av årsmøtet og betales ved innmelding.

Styret har fullmakt til å ta avgjørelser vedrørende tilknytning til ”paraplyorganisasjoner”.

kontakt oss på: kasserer@klinefelter.no

-----------------

Vedtekter

bli medlem