Foreningens nyhetsside

FFO ønsker innspill til rettighetsbrosjyre for foreldre med skolebarn

16 Jan 2018
Les mer...

Å være ung voksen med en sjelden diagnose (18-25 år)

13 Jan 2018
Les mer...

Å få en diagnose i voksen alder

16 Nov 2017
Les mer...

Skjerm oppleser for Windows og Mac

02 Sep 2017
Les mer...

Kort rapport fra kurs om Klinefelters syndrom og andre mannlige tilstander med overtallige X-kromosomer

18 Feb 2017
Les mer...

Symposium om variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

25 Nov 2016
Les mer...