Hva kan sønnen din trenge av hjelp og støtte?

Ekstra assistanse i barnehage.
Logopedhjelp til å utvikle språket.
Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen (en til en undervisning, trives ofte best i små grupper).
Støttetiltak i skolen ved lese- og skrivevansker (definering av læreforutsetninger og hjelpemidler).
Oppfølging av fysioterapeut ved behov.
Om nødvendig hjelp av psykolog.
Hjelp til en meningsfull fritid (aktiviteter sammen med andre barn og ungdommer).