Klinefelterforeningen i Norge

Foreningen har som formål:

- Organisere medlemmer med KS og andre interesserte for syndromet, i den hensikt;
- Å utøve rådgivende og opplysende virksomhet til foreningens medlemmer
- Å spre kunnskap i samfunnet generelt og spesielt til helsevesenet, skoler og barnehager.
- Å arbeide for at myndighetene skal få kunnskap, om de spesielle problemene, som syndromet medfølger.
- Foreningen ble dannet i oktober år 2000
Foreningens mailadresse er: kontakt@klinefelter.no

Bli medlem

 

Leder: Gørill Skaale Johansen
Løbergsalleen 1 A
5073 Bergen
Tlf. +47 416 09 885
E-mail: leder@klinefelter.no

Nestleder/Økonomiansvarlig: Sissel Spantell
Nordbyveien 211
2013 Skjetten
Tlf. +47 481 95 950
E-mail: kasserer@klinefelter.no

Styremedlem: Anders Selboe Bjørlykke
Viktor Baumannsvei 10 b.
7020 Trondheim
Tlf. +47 922 29 887
E-mail: anders@tosk.no

Styremedlem: Solveig Irene Larsen
Ekornveien 22 
9017 Tromsø
Tlf. +47 901 10 238
E-mail: sirenel70@gmail.com

Styremedlem/redaktør: Ulf Christer Spantell
Nordbyveien 211
2013 Skjetten
Tlf. +47 920 13 409
E-mail: christer.spantell@outlook.com

Varamedlem: Svein Krogstad Karlsen
Spikerveien 19
3055 Krogstadelva
Tlf. +47 996 28 541
E-mail: sveinkk@ebnett.no