Talende web

Viktig info til de med lese og skrive vansker.

Som dere ser har vi fått et nytt ikon på hjemmesiden vår, øverst i høyre hjørne.

Klikk på Ikonet Talende web

Så kommer det opp en boks Talende web 2

Hold muse-pekeren over teksten du vil den skal lese.