Styre


Navn Stilling/Område Telefon Mobil Epost
Kari Velsand Leder +47 977 49 800 leder@klinefelter.no
Solveig Irene Larsen Nestleder +47 901 10 238 sirenel70@gmail.com
Susann Grønmyr Kasserer +47 907 29 157 susann@mimer.no
Christer Spantell Web-redaktør +47 920 13 409 christer.spantell@outlook.com
Svein Kjøllesdal Styremedlem +47 934 01 161 sveinkjollesdal@gmail.com
Sigvard Henriksen Styrmemedlem +47 405 57 044 sigvardh@ntebb.no
Ole Johan Nilsen Varamedlem +47 472 47 666 olejnil@gmail.com