Likepersoner

Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker, som er i nogenlunde samme livssituasjon. Likepersonsarbeidet gir de som har Klinefelter syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet, og dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med. Våre likepersoner skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap være en god samtalepartner.

Navn Epost Tlf. Fylke Målgruppe
Solveig Larsen sirenel70@gmail.com +4790110238 Troms Pårørende til Gutt 00
Gunn Mandal gumandal@frisurf.no +4790611453 Troms Pårørende til Gutt 82
Ann-Karin Myhre hugomyhre@hotmail.com +4777841318 Troms Flere X
Ole Johan Nilsen olejnil@gmail.com +4747247666 Troms XXY
Olav Wiik Moland olavmariussen@sbnett.no +47920 31 091 Nordland XXY
Anders S.Bjørlykke asbjorlykke@gmail.com +4792229887 Trønderlag XXY og Mosaikk
John Aksel Slørdal sloerdala@gmail.com +4798242040 Trønderlag XYY
Susann Grønmyr susann@mimer.no +4790729157 Møre og Romsdal Pårørende til Gutt 94
Kjetil Fløtre kjetil.fl@hotmail.com +4799336230 Hedmark XXY
Kari Velsand kari.velsand@roche.com +47 977 49 800 Oslo/Akershus/Østfold Pårørende til Gutt 91
Christer Spantell christer.spantell@outlook.com +4792013409 Oslo/Akershus/Østfold XXY
Sissel Mona Spantell s.spantell@getmail.no +4748195950 Oslo/Akershus/Østfold Pårørende til Gutt 84
Ann Berit Rød-Calliste rod_calliste@hotmail.com +4747262075 Oslo Barn u.15 år
Robert Amundsen kuulroberto@hotmail.com +4748480911 Vestfold XXY
Gørill Skaale Johansen gorill.johansen@ffhs.uib.no +4741609885 Hordaland/Rogaland/Song og Fjordane Fostervannsdiagnostikk
Kate Haaland kate-haa@online.no +4793840425 Hordaland Flere xer og yer
Erlend Skaale Johansen Erlend Skaale Johansen +4790030779 Hordaland XXY
Frode Hovden hovden.frode@gmail.com +47902 00 246 Hordaland XXY
Robin Frank paintbin@hotmail.com +47 922 72 328 Rogaland XXY
Per Hoftun per.hoft@gmail.com +4791829317 Rogaland XXY

    Likepersoner