Å få en diagnose i voksen alder

Frambu inviterer personer fra rundt 25 år til rundt 50 år som har fått stilt en sjelden diagnose uten utviklingshemning i voksen alder, med eventuell partner, til kurs på Frambu fra 15. til 16. januar 2018. Søknadsfrist er 19. november 2017.


Hensikten med kurset er å formidle kunnskap om diagnosene og aktuelle tiltak i hverdagen, samt styrke deltakernes evne og motivasjon for å møte de utfordringer som følger med det å få en sjelden diagnose i voksen alder. Deltakelse på kurset gir mulighet til å treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. 

Dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Frambu.

Kort om innholdet

-Diagnoseinformasjon i grupper
-Psykisk helse
-Fastlegens rolle
-Ytelser, tjenester og individuell plan
-Fysisk aktivitet
-Vaner, rutiner og endringer i hverdagen
-Gruppesamtaler

Les mer om kurset, se hele programmet og meld deg på her!

Har du spørsmål?


Faglig spørsmål rettes til Kaja Giltvedt (kgi@frambu.no
Praktiske spørsmål rettes til Elin Bredesen på kurs@frambu.no 

Velkommen!