E-læring om Klinefelters syndrom i skolealder


Hva er Klinefelters syndrom, hvilke utfordringer medfører diagnosen og hvordan kan vi tilrettelegge for elever med Klinefelters syndrom på skolen? 

Det er temaet i dette korte e-læringskurset. Hovedmålgruppe for kurset er lærere, assistenter, SFO-ansatte, karriereveiledere og veiledere i NAV., men foreldre og andre interesserte kan også ha nytte av det.
 
Kurset varer i 1 1/2 time og er delt inn i fem deler hvor ulike fagpersoner forteller om vanlige utfordringer hos gutter med Klinefelters syndrom og hvordan du kan hjelpe dem med disse.

De fem delene er:

- Legen: Et ekstra kromosom
- Psykologen: Hvordan styrke selvbildet til eleven
- Sosionomen: Hvor går veien?
- Fysioterapeuten: Fysisk aktivitet
- Pedagogen: I klasserommet

Kurset er gratis.

Gå til kurset