Endring i tjenester og ytelser ved fylte 18 år

Her gir vi en kort oversikt over endringer i sentrale ytelser, tjenester og annet når ungdom med en sjelden diagnose fyller 18 år:


NAV

HELFO

PASIENTREISER

KOMMUNEN

HUSBANKEN

SPESIALISTHELSETJENESTEN

LIKNINGSKONTORET

ANNET

 

Denne teksten ble sist oppdatert 15. april 2016.