Er du en frisk mann som kan delta som kontrollperson i et forskningsprosjekt?

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo, trenger menn som kan delta som kontrollpersoner, altså frisk...