FFO ønsker innspill til rettighetsbrosjyre for foreldre med skolebarn


Hei

FFO utvikler en brosjyre med rettighetsinformasjon til foreldre med funksjonshemmede/kronisk syke barn som skal begynne på skolen.

Vi ønsker medlemsorganisasjonenes innspill på hva dere mener må med i en slik brosjyre.
- Er det spesielle spørsmål organisasjonen mener man må få svar på i en slik brosjyre?
- Andre innspill

Bakgrunn:
Foreldre forteller til FFO via rettighetssenteret at de møter manglende forståelse for barnets behov hos skolen, og at skolen mangler kunnskap om hvilke regler som gjelder og hvilke plikter skolen har. Foreldrene føler at de står alene. De trenger informasjon om hvor de kan henvende seg, og de har behov for å ha skriftlig informasjon å vise til i møtet med skolen.

Rettighetsinformasjon vil kunne avhjelpe et stort behov, og FFO har fått midler via Extrastiftelsen til å utvikle en slik brosjyre. Målgruppen for brosjyren er først og fremst funksjonshemmede og kronisk syke barn og deres foreldre.

Innspill sendes undertegnede innen 1. februar

Ved spørsmål kontakt Anne Therese Sortebekk på 966 22 735 eller anne.therese.sortebekk@ffo.no

Med vennlig hilsen

Suzy Haugan

Kommunikasjonsrådgiver

Tlf: 966 22 752

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

www.ffo.no<http://www.ffo.no/>  Sentralbord: 23 90 51 50