FFO


Hei alle medlemsorganisasjoner!


Vi har tidligere sendt ut forespørsel i forbindelse med en kampanje vi skal avholde, der vi ønsker eksempler fra dere på personer med funksjonsnedsettelser som har hatt utfordringer knyttet til å delta i det politisk liv og i valgsituasjoner. Vi vil understreke at de eksemplene vi får tilsendt ikke blir delt med noen. Skulle vi ønske å bruke noen eksempler med navn og bilde eksternt, tar vi kontakt med den det gjelder for å sjekke om det er i orden og noe vedkommende ønsker. Er det ikke noe vedkommende ønsker, vil vi heller ikke bruke historien i detalj.

Vi ønsker også konkrete innspill fra organisasjoner til hva som bør gjøres for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser. Mange har allerede svart, men er det noen jeg ikke har vært i kontakt med som brenner inne med nyttige eksempler vil vi gjerne høre de innen ukeslutt.


Henvendelse:

I mai skal FFO avholde en kampanje som foreløpig har arbeidstittel:

«Et demokrati for funksjonshemmede eller et funksjonshemmet demokrati?»

I denne sammenhengen setter vi fokus på de barrierer som hindrer funksjonshemmede i å delta i demokratiet. Det kan være utfordringer ved å stemme eller ved å delta i politikken. Vi vet at funksjonshemmede er underrepresentert i norsk politikk.

Dette er nok kjent tema for mange. Vi lurer på om dere kjenner til noen situasjoner der det faktisk har skjedd at funksjonshemmede ikke har kunnet bruke stemmeretten eller vært forhindret fra å ta på seg politiske verv? I så fall vil vi gjerne ha disse historiene. Gjerne med navn. Vi kommer ikke til å offentliggjøre noen navn uten samtykke fra personen saken omhandler.

Vi ønsker tilbakemelding på:


situasjoner der funksjonshemmede ikke har kunnet bruke stemmeretten sin
-

situasjoner der funksjonshemmede av ulike årsaker ikke kan ta på seg eller utføre politiske verv


- Konkrete tiltak som dere mener kan bedre situasjonen


- Andre innspill

Send svar til Karoline.Vardal@ffo.no
Har dere spørsmål kan jeg kontakt på telefon 9771 6634.

Ser frem til å høre fra dere!

Med vennlig hilsen

Karoline Vårdal
Kommunikasjonsansvarlig
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)