Har du Klinefelters syndrom? Bli med på forskningsprosjekt!


 

Er du en mann med Klinefelters syndrom i alderen 18-60 år? Hvis ja, kan du nå bli med i et forskningsprosjekt om hjerne og søvn.
Prosjektet vil foregå i september-oktober 2018 på Rikshospitalet i Oslo og Pyskologisk institutt på UiO.
Ta kontakt med psykologspesialist på Frambu, Krister Fjermestad for å melde deg på eller hvis du har noen spørsmål. Send epost til : kfj@frambu.no