Skolehverdag og psykisk helse - NF 1 og Klinefelters syndrom

2. november 2017 arrangerer Frambu kurs for fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner i Helse Vest, som jobber med barn og unge i alderen 6-18 år med nevrofibromatose type 1 eller Klinefelters syndrom og deres familier. Kurset holdes på Grand Terminus hotel i Bergen. Påmeldingsfrist er 18. oktober.


Kort om innholdet

  • Informasjon om den enkelte diagnosen
  • Hva er nevropsykologisk utredning og når kommer den til nytte?
  • Psykisk helse og selvbilde
  • Sosial deltakelse og læringsmiljø
  • Overgang til voksenliv


Les mer om kurset, programmet med forelesere og påmelding i lenken nedenfor:

Nevrofibromatose type 1
Klinefelters syndrom

Kursavgift
Kr. 700,- som inkluderer mat og materiell. Pårørende deltar gratis.

Har du spørsmål
Kontakt oss på epost: beh@frambu.no

Velkommen til kurs!