Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom - Regionalt kurs for Helse Midt-Norge


Start: 21.11.2017

Slutt: 21.11.2017Sted: Quality Hotel Augustin, Trondheim

Påmeldingsfrist: 06.11.2017

Aktuelle diagnoser:
Klinefelters syndrom

Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner i Helse Midt-Norge som jobber med barn og unge i alderen 6-18 år med Klinefelters syndrom og deres familier

Kursets målsetning:
Å gi kunnskap om aktuelle tiltak i skolehverdagen, med spesielt fokus på læring og sosial samhandling. Kurset vil også ta for seg ulike diagnosespesifikke utfordringer knyttet til overgangen til arbeidslivet. Kurset arrangeres i region Midt-Norge.

Kursavgift:       
Kurset koster kun kr 700,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Kurset arrangeres på Quality Hotel Augustin, Kongensgate 26, 7011 Trondheim

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:
Faglig koordinator: Simen Stokke (sis@frambu.no)
Administrativ koordinator: Berit Hundal (beh@frambu.no) Telefon: 64 85 60 21

Telefon sentralbord: 64 85 60 00.

På melding klikk her