Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom


Start: 02.05.2018
Slutt: 02.05.2018
Påmeldingsfrist: 18.04.2018

Aktuell diagnose:
Klinefelters syndrom

Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere i kommune eller fylkeskommune som jobber med barn og unge i grunnskole og videregående skole med Klinefelters syndrom. Pårørende kan også delta.

Kursets målsetning:
Å gi kunnskap om aktuelle tiltak i skolehverdagen, med spesielt fokus på læring og sosial samhandling. Kurset vil også ta for seg ulike diagnosespesifikke utfordringer knyttet til overgangen til arbeidslivet.

Kursavgift:      
Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Les mer om fagkurs her.

Har du spørsmål om kurset?
Faglig koordinator: David Bahr (dba@frambu.no)  
Administrativ koordinator: Trine Wennevold (fagkurs@frambu.no
Vi nås også via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00

Direkteoverføring via videokonferanse 
Har du ikke mulighet til å delta på Frambu? 
Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse. Slik overføring koster ingenting.

Deltar du på videokonferanse, kan du stille spørsmål og få kursbevis (ved deltakelse på hele kurset). 
Spørsmål om direkteoverføring kan rettes til Berit Hundal på e-post til video@frambu.no eller telefon 64 85 60 21.

For påmelding [Klik her]