Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?


Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?

Fjellcamp på Rondeheim er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Frambu, Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde og retter seg mot unge voksne mellom 20 og 40 år med en av Frambus diagnoser som er i etableringsfasen og som har behov for å etablere nye arenaer for fysisk aktivitet og meningsfull fritid. Søknadsfrist er 12. mai.

Målgruppe
Fjellcamp på Rondehiem har ca 20 plasser og passer for unge voksne i alderen 20-40 år med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Vi ønsker at unge mennesker med funksjonsnedsettelse skal møte jevnaldrende i tilsvarende situasjon og gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjelllandskap og natur. Deltakerne må fysisk og sosialt kunne nyttegjøre seg et tilrettelagt gruppetilbud. 

Aktuelle aktiviteter på Rondeheim:

Turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, både på høyfjellet og i lunt skogsterreng

Taubane over Høvringsåa

Enkel fjellklatring og rappellering

Overnatting i telt eller under åpen himmel

Kanopadling

Bading og bodysurfing i Høvringsåa

Bruk, stell og kos med dyrene på Rondeheim

Sykling med fjellskolens sykler på seterveier og gode fjellstier

Valg og behandling av turutstyr (opplæring om bekledning og pakking av sekk)

Instruksjon og praktisk bruk av kart og kompass

Kort innføring i nødvendig førstehjelp

 
Les mer om Rondeheim her
 
Foto: Rondeheim
 
Bemanning og mulighet for å ha med ledsager
På campen vil det være tre aktivitetsledere og fem-seks assistenter. Disse vil primært jobbe med tilrettelegging og bistand i aktiviteter.

Deltakere med behov for praktisk bistand til spising, på- og avkladning, toalettbesøk og hygiene må ha med seg egen ledsager under hele oppholdet. Også deltakere som har liten erfaring med å være på leir eller ferieopphold uten kjente følgepersoner, må ha med ledsager.

NB: Hver deltaker kan ha med seg én ledsager til måltider og overnatting. Dersom det er behov for flere ledsagere for å få en eventuell turnus til å gå opp, må dette organiseres på eget vis. Rondeheim har begrenset kapasitet, men vil kunne være behjelpelig med bistand til alternativ innlosjering.

Utstyr og hjelpemidler
Deltakerne må ha med seg alt nødvendig personlig utstyr og hjelpemidler. Vær oppmerksom på at elektriske rullestoler/permobiler ikke kan tas med innendørs.

Dette kan også være aktuelt for deltakere som har liten erfaring med å være på leir eller ferieopphold uten kjente følgepersoner. I forhold til arrangementet og Rondeheims kapasitet vil hver deltaker kunne ha med seg en ledsager til måltider og overnatting."

Deltakeravgift
Deltarkeravgiften er 4 500 kroner pr person (eventuell ledsager kan følge med uten ekstra kostnad).

NB: Vi forsøker å skaffe ytterligere støtte til arrangementet. Dersom dette lykkes, vil deltakeravgiften bli redusert. 

Reise
Hver enkelt må selv ordne og bekoste reise. Det vil bli bestilt felles buss fra Oslo på mandag formiddag. Nærmere informasjon kommer i svarbrevet.

Søknad
Søknadsskjema til fjellcampen på Rondeheim finner du her. Dette sendes til Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud. Merk konvolutten med "Fjellcamp Rondeheim". Søknadsfrist er 12. mai 2017.

Svarbrev
Alle søkere får tilsendt svarbrev innen utgangen av mai.