Endring i tjenester og ytelser ved fylte 18 år

Her gir vi en kort oversikt over endringer i sentrale ytelser, tjenester og annet når ungdom med en sjelden diagnose fyller 18 år: