Lagring av sæd

Klinefelters syndrom er forbundet med infertilitet. Undersøkelser viser imidlertid at rundt 25 % av alle med Klinefelters syndrom kan ha spermier i testikkelvevet.

Frambu har derfor spurt Helsedirektoratet om retningslinjer for lagring av sæd fra gutter og menn med Klinefelters syndrom.

Helsedirektoratet svarer at menn med Klinefelters syndrom har mulighet til å benytte seg av assistert befruktning enten med donorsæd eller med egen sæd som er hentet ut fra testikkel eller bitestikkel. Lagring av sæd kan derfor gjøres med tanke på fremtidig behandling med assistert befruktning. Lagringen kan skje ved virksomheter som er godkjent for dette.

- Det er etter vårt syn ikke noe i veien for at virksomheter kan få godkjenning for å lagre sæd fra gutter og menn med Klinefelters syndrom med tanke på fremtidig bruk ved assistert befruktning, skriver Helsedirektoratet i svarbrevet til Frambu.

Direktoratet understreker imidlertid av tilbud om lagring av sæd ikke automatisk medfører tilbud om assistert befruktning senere. Dette må eventuelt vurderes etter gjeldende regler på søknadstidspunktet.

Svarbrevet fra Helsedirektoratet er sendt i kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk forening for assistert befruktning og Norsk forening for medisinsk genetikk.

Paralleller til Turners syndrom
I svarbrevet peker direktoratet på at kvinner med Turners syndrom står overfor samme problemstillinger som menn med Klinefelters syndrom med tanker på å få genetisk egne barn. Kvinner med Turners syndrom kan imidlertid bare få tilbud om lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev hvis vilkårene for assistert befruktning er til stede eller de skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsevnen.

Les mer her: http://www.frambu.no/modules/module_123/proxy.asp?I=17779&C=1&D=2