Nye prioriteringsveiledere for habilitering

Alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten blir vurdert i forhold til føringene som gis i de aktuelle prioriteringsveilederne. Disse beskriver hvordan nasjonale helsemyndigheter mener gjeldende regelverk skal tolkes. Veilederne gir også uttrykk for hva Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene mener er god faglig praksis.

Helsedirektoratet 

Her finner du prioriteringsveilederen for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Her finner du prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten  

 

(OBS: Den enkelte tjeneste står fritt til å velge annerledes enn det som foreslås i veilederne, dersom dette er godt begrunnet.)