Skyggerapporten

Nå er skyggerapporten til FFO lansert 3. desember på verdensdagen for funksjonshemmede. .

Se FFOs nettside:

http://www.ffo.no/Aktuelt/alternativ-rapport-til-fn-komiteen/

Norge har tidligere ratifisert FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rapporten belyser kritikkverdig forhold i forhold til konvensjonen. 

 

Utdrag fra nettside:


«Har rett, men får ikke rett

En av gjengangerne man har avdekket er at mange har rett, men uten å få rett. Blant annet avdekker rapporten at velferdstilbudet varierer fra kommune til kommune, noe som er problematisk når man finner eksempler på at flere flytter for å få bedre tjenester.

– Rettighetsoppnåelse bør ikke avhenge av hvor man bor, sier McClimans.

I Norge i dag er det bare rundt 43 prosent av personer med funksjonshemming som er i jobb mot over 71 prosent i samfunnet for øvrig.

– Dette handler mye om holdninger blant folk. Opplæring i konvensjonen vil derfor være helt sentralt for å vite hva den gir av både rettigheter og plikter, sier McClimans.»