Tenker du ta lappen?

Bil og motorsykkel 

 

Da gruer du deg kanskje for teoriprøven? Glem gruinga, for har du Klinefelters syndrom kan du glede deg over muligheten til å ta teoriprøven muntlig.

Det er faktisk ganske enkelt å få til.  På vegvesenet.no finner  du en fin veileder kalt "Førerkort klasse B - opplæring, øvelseskjøring og mengdetrening". Om førerprøva står det at "de som har lese- og skrivevansker kan avlegge muntlig teoriprøve - ta kontakt med trafikkstasjonen".

På hovedsiden www.vegvesen.no finner du din trafikkstasjon med epost, telefon og adresse.  Først når du har tatt de obligatoriske kursene, øvelseskjørt masse og lest teorien. Sender du en epost til din trafikkstasjon, opplyser om dine lesevansker og legger ved dokumentasjon fra fastlegen om din Klinefelters syndrom.

Det er også ei side som heter Teoritentamen.no, den koster fra kr. 249,-.da kun spørsmål. Men for kr. 369,-. får du både spørsmål og et grafisk teorikurs som er kjempebra å bruke. Og er et kjempebra hjelpemiddel for å bestå på teoritentamen. Det kan brukes så mye som en bare orker i den måneden som det betales for.