Unge funksjonshemmede (UF)

Frokostmøte ved Scandic Lerkendal, Trondheim. 2.Desember 2015 Program: Uførereformen og NAV-­‐tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

             

Torun Brandvold, nestleder UF:  

-Usynlig funksjonsnedsettelse, hjertefeil     

-50%   stilling med lønnstilskudd fra NAV             

-Viktig å tilegne seg kunnskap om mulig tilrettelegging    

-Hvem har ansvar for at uføre kommer i arbeid     

-Hva kan den funksjonshemmede selv gjøre?  

Pkt1: Ta utdanning. Fullføre vgs.           

              

Professor Jan Tøssebro, forsker NTNU:  

-Sysselsetting av funksjonshemmede lavest i OECD‐land           

-Siden 1985 har tendensen vært synkende. Fra år 2000 har den holdt seg stabil på 40%       

-Utdanning har alt å si for å få seg jobb       

-Bedrifter som har tilbud til funksjonshemmede har fått det pga. allerede ansatte er blitt det i ansettelsesperioden. Gjerne elder med sterkt nedsatt hørsel…

-Få bedrifter ansetter funksjonshemmede. Arb.givere skeptiske.

-Gap mellom trygd og lønn er stort. Det skal lønne seg   å arbeide.         

              

Karin Viken Sumstad, NAV Direktoratet:           

-Uføretrygdordningen           

-Forenklet brukeroppfølgning. Bruker vil ha fullt innsyn i saksbehandlingen via innlogging på ”Min side”     

-Spørsmål om arbeidsavklaringsstøtte        

-NAV kommer som   regel for sent inn. Nå går de aktivt inn i videregående skoler for å fange opp personer med behov for støtte

-viktig å jobbe for å snu omgivelsenes fordommer mot funksjonshemmede

-Arbeidsgivere søker kompetanse. Viktig å fokusere på arbeidssøkers tilleggskompetanse hun/han har knyttet til funksjonshemmingen.

Annlaug Grønnesby, arb.giver for person med funksjonshemming Scandic Lerkendal:       

-Viktig med tilpasset arbeidsplass. Hotellet har hatt fokus på    tilrettelegging og UU fra starten av. Resepsjonist bruker rullestol.  Skranker med hev/senk bord. Kun positive tilbakemeldinger                         

              

GoranScekic, rådgiver YS:             

-4 av 10 er utenfor arbeidslivet. Inkluderer vi 5% av disse utgjør det en gevinst på

15 mrd i løpet av et 3‐årsperiode.

-Individuell tilpasning for arbeidstakere i arbeidslivet

-”Giensjangse.no” Arbeidsgivere kan melde inn sin interesse for å tilby arbeid til personer med nedsatt funksjonsevne

  

May-­Britt Rosshaug, NAV Heimdal:       

-Lokale tiltak. 15 deltakere i prosjekt          

-Samarbeid med arbeidsgivere         

-”Jobb‐smak” prøve seg på en arbeidsplass i 1-­2 uker

-”VIP 24” skape en bevissthet om egen styrke for å lettere finne den rette veien videre                         

-Resultet? Av 15 deltakere er 60% ute i jobb etter endt kurs

  

Linker:        

Funksjonsassistanse:             

https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse 

Vip24: http://www.fonix.as/Dokument/vip24      

Giensjanse.no: http://www.giensjanse.no

              

 

 

3.desember 2015                                                Anders Selboe Bjørlykke