Valgfrihet ved plager

Kiropraktorer og manuellterapeuter har nå anledning til å utføre undersøkelse og behandling med refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege, henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi og sykmelde pasientene sin opptil åtte uker. Redaksjonen gjengir her en informasjon fra NAV.

Større valgfrihet for deg med muskel- og skjelettplager

Begge disse yrkesgruppene har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser, som blant annet omfatter ryggplager og nakkesmerter. En stor del av sykefraværet i Norge skyldes slike plager.

 

Refusjon av utgifter

Det er ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å kunne få stønad til å dekke deler av utgifter til kiropraktor og manuellterapeut. Du må fortsatt betale en egenandel for hver konsultasjon, men folketrygden dekker en andel  av honoraret forutsatt at behandleren har full refusjonsrett. De fleste kiropraktorer og manuellterapeuter har denne rettigheten, men dette bør du forsikre deg om på forhånd.

Satser for refusjon og maksimum antall kosultasjoner som refunderes av folketrygden fastsettes egne forskrifter i medhold av folketrygdloven §§ 5 - 8 og 5 - 9.

 

Henvisning til andre

Hvis kiropraktor eller manuellterapeuten mener du bør henvises til andre legespesialister, kan de gjøre dette uten at du trenger oppsøke fastlegen din. Dette gjelder også radiologisk undersøkelse og fysioterapi.

 

Behandling og sykmelding

En av grunnene til at kiropraktorer og manuellterapeuter får anledning til å sykmelde pasientene sine, er at de har særlig  stor kompetanse på muskel- og skjelettplager. Denne kompetansen gjør at de kan vurdere om eller hvor mye du kan være i arbeid på tross av disse plagene. Hvis det er aktuelt med sykmelding utover åtte uker, er det fortsatt bare bare sykmeldingen fra legen din som gir rett til sykepenger. Det er viktig at fastlegen blir orientert om hva slags type behandling du har fått og om du  eventuelt er blitt sykmeldt. Kiropraktoren eller manuellterapeuten kan gi fastlegen din denne informasjonen dersom du har gitt samtykke til det.

 

Relatert informasjon

 

* Behandling hos kiropraktor

  (www.nav.no/921.cms)

* Norsk fysioterapiforening

  (www.nav.no/http://www.fysio.no/manuellterapi)

* Norsk kiropraktorforening

   (www.nav.no/http://www.kiropraktikk.no/)

* Norsk manuellterapeutforening

  (www.nav.no/http://www.manuelltrapeutene.org/)

 

Ønsker du mer informasjon, klikk inn på www.nav.no