Likeperson

Likeperson

Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker som er i noenlunde samme livssituasjon. 
Likepersonsarbeidet gir de som har Klinefelter syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet.
Dette arbeidet dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med.
Våre likepersoner skal gjennom egne erfaringer og kunnskaper være en god samtalepartner.

Navn

Epost

Telefon

Fylke

Målgruppe

Karl Henrik Solheim

+47 406 24 944

Troms og Finnmark

XXY

Solveig Larsen

+47 901 10 238

Troms

Pårørende XXY

Gunn Mandal

+47 906 11 453

Troms

Pårørende XXY

Ole Johan Nilsen

+47 472 47 666

Troms

XXY

Olav Wiik Moland

+47 920 31 091

Nordland

XXY

Anders S. Bjørlykke

+47 922 29 887

Trøndelag

XXY og mosaikk

Sigvard Henriksen

+47 405 57 044

Trøndelag

XXY

Rita Kaaby

+47 928 34 463

Møre og Romsdal

Pårørende XXY

Susann Grønmyr

+47 907 29 157

Møre og Romsdal

Pårørende XXY

Svein Kjøllesdal

+47 934 01 161

Møre og Romsdal

Pårørende XXY

Åsmund Stadshaug

+47 958 03 773

Oslo

XXY

Alexander Knudsen

+47 992 79 373

Oslo

XXY

Kari Velsand

+47 977 49 800

Oslo/Viken/Innlandet

Pårørende XXY

Magnus Åbyholm-Brodal

+47 903 68 225

Viken/Innlandet

XXY

Christer Spantell

+47 920 13 409

Oslo/Viken

XXY

Sissel Mona Spantell

+47 481 95 950

Viken

Pårørende XXY

Andreas Kværne Hansen

+47 922 85 224

Vestfold/Telemark

XXY

Ingrid Sameien

+47 926 32 232

Vestfold/Telemark

Pårørende XXY

Gørill Skaale Johansen

+47 416 09 885

Vestland

Fostervannsdiagnostikk

Per Hoftun

+47 918 29 317

Rogaland

XXY

Heidi Thomassen

+47 993 90 265

Rogaland/Agder

Pårørende XXY 0-18 år

Petter Lind

+47 913 94 919

Østfold

XXY