Kasserer

Gunn Mandal

Kasserer


Gunn er foreningens kasserer, det er hun du skal snakke med om du har økonomiske spørsmål.