Kasserer

Gunn Mandal

Kasserer

Ansvarlig for føring av regnskap og budsjett via Catacloud.

Ansvarlig for medlemskontingent og kontakt mot nye medlemmer.

Kontaktperson for regnskapsfirmaet Elverum regnskap v/Mille Øverlien.

Kontaktperson med revisor; Dale Revisjon.

Har prokura.

Likeperson for Nordland, Troms og Finnmark.

Disponerer e-posten kasserer@klinefelter.no.