Kasserer

Gunn Mandal

Kasserer


Ansvarlig for føring av regnskap og budsjett via VISMA eAccounting.

Ansvarlig for medlemskontingent og kontakt mot nye medlemmer.

Likeperson for Nordland, Troms og Finnmark.

Kontaktperson for regnskapsfirmaet Reisa Regnskap AS / Vivian Grønlund.

Kontaktperson med revisor; Dale Revisjon.

Disponerer e-posten kasserer@klinefelter.no.

Har prokura.