Hjelp og støtte

Hva kan sønnen din trenge av hjelp og støtte?


- Ekstra assistanse i barnehage.
- Logopedhjelp til å utvikle språket.
- Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen (en til en undervisning, trives ofte best i små grupper).
- Støttetiltak i skolen ved lese- og skrivevansker (definering av læreforutsetninger og hjelpemidler).
- Oppfølging av fysioterapeut ved behov.
- Om nødvendig hjelp av psykolog.
- Hjelp til en meningsfull fritid (aktiviteter sammen med andre barn og ungdommer).