Om oss

Klinefelterforeningen i NorgeForeningen har som formål:

- Organisere medlemmer med KS og andre interesserte for syndromet, i den hensikt;
- Å utøve rådgivende og opplysende virksomhet til foreningens medlemmer
- Å spre kunnskap i samfunnet generelt og spesielt til helsevesenet, skoler og barnehager.
- Å arbeide for at myndighetene skal få kunnskap, om de spesielle problemene, som syndromet medfølger.
- Foreningen ble dannet i oktober år 2000


Foreningens mailadresse er: kontakt@klinefelter.no