Bli medlem

Jeg ønsker å melde meg inn i Klinefelterforeningen. 

 
 
 
 
 
 
 
Pårørende
Klinefelter
Annen diagnose (fyll inn nedenfor)
 
 
Ja
Nei
 
 


Medlemskontingenten er kr. 50,00 i året pr. person.

Medlemskap kan tegnes av alle med Klinefelters syndrom, deres pårørende og andre med sosial/medisinsk interesse for syndromet.

Kontingent vedtas av årsmøtet og betales ved innmelding. Medlemskapet fornyes i januar hvert år. Ved spørsmål rundt medlemskap kan vi kontaktes på: kasserer@klinefelter.no