Symptomer


Symptomer


Senere forskning har vist at det finnes flere symptomer og av ulik grad som har sin årsak i at man har et ekstra X-kromosom. Symptomene varierer fra individ til individ.

XXY gutter/menn er like forskjellige som andre gutter/menn.


Mulige symptomer hos gutter med XXY:

• Små genitalia (harde, faste testikler)

• Økende lengdevekst etter toårsalderen

(spesielt lang benlengde)

• Snakker sent, dårlig språkforståelse

(oftest vanskelig for å uttrykke seg)

• Generell passiv oppførsel

(tilfeldige aggressive og impulsive utbrudd)

• Dårlig fin og/eller grovmotorikk

• Skjelving på hendene

• Lærevansker, lese- og skrivevansker

• Konsentrasjonsvansker

• Hørselspersepsjonssvikt

• Tannstillingsproblemer

• Lavt blodtryk


Mulige symptomer hos eldre gutter /menn med XXY:

• Infertilitet

• Små kjønnsorganer

• Nedsatt muskelstyrke

• Overstrekkbare ledd, muskelsmerter

• Benskjørhet

• Liten eller manglende ansikts- og kroppsbehåring

• Feminin fettfordeling (hofter, mage)

• Utvikling av bryster

• Tretthet

• Depresjon, nedstemthet

• Umoden opptreden, dårlig verbalt språk

• Dårlig selvfølelse, liten selvtillit