Hjem

XXY er en genetisk tilstand som rammer 1 av ca. 600 gutter. Diagnosen stilles ved en genetisk test fra en blodprøve.
Tilstanden blir sjelden diagnostisert fordi symptomene likner til forveksling dem som også finnes i befolkningen forøvrig.
Et symptom alene er ikke nok til at leger eller andre kan ha mistanke om tilstanden og fra det anbefale en genetisk test.
Det vanligste er at diagnosen stilles hos voksne menn ved en infertilitetsutredning når man forsøker å finne årsaken til barnløshet.

Foreningens vedtekter


Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentene.
Du kan hente den gratis [Her]


XXY Klinefelter syndrom 
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre om foreningen

Klinefelter syndrom i skolesituasjon 
Undervisningstips for foreldre og lærere
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre om skolen


Klinefelter syndrom 
En veiledning for vordende foreldre
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre for foreldre


Klinefelter syndrom

Utdanning og arbeid
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre om utdanning og arbeid

Facebookside for betalte medlemmer

Ta kontakt med : kontakt@klinefelter.no for adgang til gruppen.