Hjem

Velkommen til

Jubileumet 2022

Frist for påmelding 31 januar

XXY er en genetisk tilstand som rammer 1 av ca. 600 gutter. Diagnosen stilles ved en test fra en blodprøve.

Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig kjønnshormon (testosteron) og spermier. Fruktbarheten er derfor sterkt nedsatt eller manglende. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt reduserte ferdigheter innen sosial samhandling og motorikk.

Foreningens vedtekter


Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentene.
Du kan hente den gratis [Her]


XXY Klinefelter syndrom 
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre om foreningen

Klinefelter syndrom i skolesituasjon 
Undervisningstips for foreldre og lærere
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre om skolen


Klinefelter syndrom 
En veiledning for vordende foreldre
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre for foreldre


Klinefelter syndrom

Utdanning og arbeid
Klikk her for å hente informasjonsbrosjyre om utdanning og arbeid

Facebookside for betalte medlemmer

Ta kontakt med : kontakt@klinefelter.no for adgang til gruppen.