Styret & Likeperson


Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker som er i noenlunde samme livssituasjon. 
Likepersonsarbeidet gir de som har Klinefelter syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet.
Dette arbeidet dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med.
Våre likepersoner skal gjennom egne erfaringer og kunnskaper være en god samtalepartner.

Andre ressurspersoner

Ann-Karin Myhre

hugomyhre@hotmail.com

+47 93 68 38 26

Troms

Barn med tilleggsdiagnoser/autisme

Ann Berit Rød-Calliste

rod_calliste@hotmail.com

+47 47 26 20 75

Oslo

Barn u/15 år