Styret & Likeperson


Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker som er i noenlunde samme livssituasjon. 
Likepersonsarbeidet gir de som har Klinefelter syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet.
Dette arbeidet dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med.
Våre likepersoner skal gjennom egne erfaringer og kunnskaper være en god samtalepartner.

Andre resurspersoner

Ann-Karin Myhre

hugomyhre@hotmail.com

+47 936 83 826

Troms

Barn med tilleggsdiagnoser/autisme

Ann Berit Rød-Calliste

rod_calliste@hotmail.com

+47 472 62 075

Oslo

Barn u/15 år

Kate Haaland

kate-haa@online.no

+47 938 40 425

Vestland

Pårørende XXYY