Varamedlem

Magnus Åbyholm-Brodal

Varamedlem


Som vararepresentant møter han på foreningens styremøter.

Deltar på møter og kurs der dette er relevant.

Blir likeperson sammen med Kari for Innlandet (Oppland og Hedmark).

Disponerer e-posten Magnus@klinefelter.no.