Nest leder

Solveig Irene Larsen

Nestleder og Sekretær


Leder møter, samlinger o.l. når leder ikke er til stede. Kontaktperson for foreningen mot Frambu. Delta på møter og kurs der dette er relevant Prosjektkoordinator for Stiftelsen Dam. Likeperson for Nordland, Troms og Finnmark. Ansvaret for agenda,referat fra styremøter, årsmøte og andre relevante samlinger. Disponerer eposten kontakt@klinefelter.no

Har prokura