Nestleder

Petter Fjeldstad

Nestleder og Sekretær


Leder møter, samlinger o.l. når leder ikke er til stede.

Kontaktperson for foreningen mot Frambu.

Delta på møter og kurs der dette er relevant.

Likeperson for Vestland.

Disponerer e-posten kontakt@klinefelter.no.