Webredaktør

Christer Spantell

Webredaktør


Delta på møter og kursder det er relevant.

Likeperson for Oslo og Akershus.

Webredaktør for hjemmesiden www.klinefelter.no.

Administrator for Facebook-siden vår.

Disponerer e-posten christer@klinefelter.no