Styremedlem

Ingrid Sameien

Styremedlem


Deltar på møter og kurs der dette er relevant.

Samarbeider med Kari om referater fra møtevirksomhet.

Likeperson for Buskerud,Vestfold og Telemark.

Har sammen med Kari ansvaret for agenda, referat fra styremøter, årsmøte og andre relevante samlinger.

Disponerer e-posten ingrid@klinefelter.no