Styremedlem

Ingrid Sameien

Styremedlem


Deltar på møter og kurs der dette er relevant. Samarbeider med Solveig om referater fra møte virksomhet. Likeperson for Buskerud,Vestfold og Telemark